Υπηρεσίες

Προσφέρουμε κορυφαίες υπηρεσίες ανύψωσης.
Διαθέτουμε πλήρη και σύγχρονο εξοπλισμό.
Πολυετής εμπειρία.

Υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν οι γερανοί μας

Σας παρέχουμε τους γερανούς μας για χρήση σε διαφόρων ειδών εργασίες, όπως εξωτερικές εργασίες σε ψηλά σημεία (ηλεκτροφωτισμός, στολισμοί, κλαδέματα), εξωτερικές εργασίες σε κτήρια (συντηρήσεις, βάψιμο, καθαρισμός με χρήση γερανού αντί σκαλωσιάς), διαφημιστικές εργασίες (τοποθέτηση ή συντήρηση διαφημιστικών πανό, επιγραφών), ανυψώσεις και μεταφορές μηχανημάτων-αντικειμένων, ανυψωτικές εργασίες προσωπικού, ακόμα και για εργασίες σε δύσκολα σημεία (εσωτερικά/εξωτερικά).

 • Εργασίες στον ηλεκτροφωτισμό (π.χ. αλλαγή λαμπτήρων σε γήπεδα, Δήμους κ.α.)
 • Στολισμοί δήμων
 • Εργασίες κλαδέματος δέντρων
 • Εργασίες συντήρησης
 • Αποξήλωση Επιγραφών
 • Εσωτερικές εργασίες (σε αποθήκες, εργοστάσια κ.λπ.)
 • Καθαρισμός γυάλινων κτηρίων
 • Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και Μετακίνηση αντικειμένων
 • Εξωτερικές εργασίες κτηρίων αντί για χρήση σκαλωσιάς (π.χ. βαψίματα, υδραυλικά, συντήρηση ψυκτικών μηχανημάτων κ.α.)
 • Στήριξη μαρμάρων προσόψεων
 • Τοποθετήσεις/Συντήρηση Διαφημιστικών πανό, αυτοκόλλητων, επιγραφών κ.α.

‘Εργα Μας

Κτιριακές Κατασκευές

Τοποθετήσεις διαφημιστικών πινακίδων

Αποξήλωση Πινακίδων

Έργα ΔΕΗ – Ηλεκτροφωτισμοί

Στολισμός Δήμων – Κτηρίων

Κλαδέματα δέντρων

Καθαρισμός Γυάλινων Κτηρίων

Ανύψωση-Μετακίνηση Αντικειμένων

Επικοινωνήστε μαζί μας

12 + 15 =

6946 821 214 | 6944 835 417