Γερανοί

Σύγχρονοι γερανοί με εξαιρετικές δυνατότητες ανύψωσης και μετακίνησης. 

Η εταιρεία Γερανοί Σαμπράκος διαθέτει 9 γερανούς διαφόρων τύπων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εργασίες έως και ύψους 50 μέτρων, για διάφορες ανυψωτικές εργασίες. Διαθέτουμε ευέλικτα μηχανήματα ακόμα και για δύσκολους χώρους και σημεία (π.χ. στενά δρομάκια, εσωτερικούς χώρους, τάπητες, κ.λπ.), με μεγάλη ανυψωτική ικανότητα.

Όλα τα μηχανήματά μας έχουν πιστοποιητικά καταλληλότητας, ασφαλισμένα για τις εργασίες που εκτελούν.

Τα στελέχη μας είναι έμπειρα και άριστα εκπαιδευμένα ενώ διαθέτουν το ανώτερο δίπλωμα χειρισμού μηχανημάτων.

Είδη γερανών

  • Γερανοί παπαγάλοι με καρότσα
    (ύψους έως 50 μέτρα και με σύστημα αρπαγής)
  • Τηλεσκοπικοί γερανοί
  • Αράχνη (ύψους έως 26 μέτρα)

Καλέστε μας

694 68 21 214

Πιστοποιήσεις

Όλοι οι γερανοί είναι σύγχρονοι και σε αρίστη κατάσταση. Πληρούν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας και συντήρησης, όπως πιστοποιητικά καταλληλότητας, ασφάλειας εργατών κ.α.

Οι οδηγοί της εταιρείας διαθέτουν, εκτός από το απαιτούμενο δίπλωμα οδήγησης, και ειδικό ΔΙΠΛΩΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.